Preda Deutsch Website

News Release, Mining stopped (Tagalog)

July 2, 2014 · 

Share

Mga Minero Ginagapang ang EMB3 para Pansamantalang Matigil ang Suspension ng Hauling Operations.

Ayon sa Concerned Citizens of Sta. Cruz, Zambales (CCOS) ay ginagapang ng mga miniro ang ilang empleyado ng EMB para pansamantalang matigil ang suspension ng hauling operations upang maibaba nila ang kanilang nickel ore stockpile na tinatayang 170,000 tonelada.

Ang suspension sa hauling operations ng mga miniro ay ginawa ng Environmental Management Bureau Region 3 (EMB3) mayroon ng dalawang linggo. Nasuspende ang biyahe ng Benguet Nickel Minerals Inc (BNMI) at Eramen Minerals Inc (EMI) noong ika-9 ng Hunyo dahil: (1) naperwisyo ng pagmimina ang mga ilog, palaisdaan, sakahan at karagatan; (2) naperwisyo ng hauling operations ang mga kalsada; at (3) hindi sumusunod sa kautusan ni Director Claudio ng Environmental and Management Bureau Region 3 ang Benguet at Eramen na tanggalin ang lahat ng kanilang natabong nickel laterite sa mga sakahan, ilog, palaisdaan at baybay dagat at irehabilitate ang mga ito.

Nitong nagdaang Lunes ay bumaba ang EMB3 sa pangunguna ni Director Normelyn Claudio sa Sta. Cruz para tugaygayan ang pagtalima ng mga miniro sa kautusan at mga kundisyones ng kautusan. May mga sinunod na ang mga miniro subalit ang pangunahing kundisyon na pagdraga (dredging) sa ilog Pnalabawan at San Fernando at mga palaisdaan sa Bgy San Fernando at ilog Alinsaog sa Bgy Lomboy ay hindi pa nagagawa. Dahil dito ay patuloy ang suspension sa hauling operations.

Umapela ang mga miniro at tinakot pa si Dir. Claudio na kung hindi sila papayagang maibaba ang kanilang nickel ore stockpile na may 170,000 tonelada na may halagang US$23M o mga isang bilyong piso, ito ay bababa kung may malakas na ulan at matatabunang muli ang mga sakahan at mga ilog.

Ito ay maliwanag na blackmail ayon sa CCOS. “Kung mayroon mang dapat sisihin sa patuloy na suspension ng kanilang hauling operations, walang iba kundi ang mga miniro mismo. Sinira ng kanilang operasyong pagmimina ang aming kapaligiran at mga kalsada at hindi rin sila sumusunod sa kautusan ng EMB3. Hindi pa rin nila nababayaran ang kanilang mga naperwisyo. Dahil sa kanilang kapabayaan, dapat din silang managot sa mga empleyado ay mga manggagawang nawalan ng kita o sahod.”

Sabi ni Director Claudio, “Hanggat hindi nila naipapakita na madradraga nila ang mga apektadong daluyan ng tubig, mabayaran ang mga naperwisyo nilang mga magsasaka at mga mangingisda at makapagpakita ng kapanipaniwalang programang rehabilitasyon ng mga naperwisyong kapaligiran ay mananatili ang suspension.”

Benito E. Molino, MD/09163727184

____________________________________________

Mensahe para sa Mamamayan ng Sta. Cruz, Lalo na sa mga Empleyado ng Pagmimina at Kanilang mga Kapuso’t Kapamilya.

Magandang araw po.

Ang grupo po ng Concerned Citizens of Sta. Cruz, Zambales (CCOS) ay nakikipaglaban para sa kagalingan at karapatan ng lahat ng mamamayan ng Sta. Cruz ngayon at sa ating salinlahi. HIndi po namin gustong mawalan ng trabaho ang sinuman, Ang gusto po ng CCOS ay magkaroon ang lahat ng ligtas at tuloy-tuloy na trabaho para sa kaunlaran ng lahat ng mamamayan at ng kapaligiran, hindi para sa ilan lamang na ang dala ay perwisyo sa kapaligiran, perwisyo sa kabuhayan ng mga magsasaka, nagmamanggahan, mangingisda, nagpapasada at mga resort operators at ilalagay sa peligro ang buhay ng maraming mamamayan, lalo na ang mga kabataan.

Kung mayroon pong pagmimina sa ating bayan, ang gusto po namin ay yaong magpagpaunlad ng ating ekonomiya, magpapaunlad ng ating komunidad at hindi po sisirain ang ating kapaligiran. Ito po ang haligi ng responsableng pagmimina. Hindi po pwedeng magmina kung wala ang tatlong ito.

Ayaw po nating masira ang ating kapaligiran dahil dito po nakasalalay ang buhay nating lahat kasama na ang buhay ng ating salinlahi. Ang maayos at malusog po nating kapaligiran ay hindi lang po magbibigay sa atin ng mas marami at tuloy-tuloy na trabaho, ito po ay magbibigay din sa atin ng proteksyon sa mga sama ng panahon.

Sa ngayon po ay sirang-sira na ang lahat ng ating ilog at abot na po sa Potipot ang dumi ng pagmimina. Bawas o wala ng mahuling isda sa ating mga ilog, sira na din ang ating mga corales kaya bagsak na ang huling isda sa dagat, natabunan na ng nickel laterite ang halos lahat ng palaisdaan, sirang-sira na ang ating mga kalsada, nagkakasakit na ang ating mamamayan at marami pang iba. Lahat po nito ay dulot ng mapanirang pagmimina ng Benguet, DMCI, LnL, Filipinas Mining, Eramen, ZDMC, ShangFil atbp. .

Nasuspende po ang biyahe ng Benguet at Eramen dahil: (1) naperwisyo ng pagmimina ang mga ilog, palaisdaan, sakahan at karagatan; (2) naperwisyo ng hauling operations ang mga kalsada; at (3) hindi sumusunod sa kautusan ni Director Claudio ng Environmental and Management Bureau Region 3 ang Benguet at Eramen na tanggalin ang lahat ng kanilang natabong nickel laterite sa mga sakahan, ilog, palaisdaan at baybay dagat at irehabilitate ang mga ito.

Kung mayroong pong dapat sisihin sa suspension ng hauling operations, wala pong iba kundi ang mga miniro o mining companies mismo.

Kung mayroon pong dapat sisishin sa pagkawala ng kita ng mga empleyado at mga manggagawa sa pagmimina, wala pong iba kundi ang Benguet at Eramen mismo dahil hindi sila tumutupad sa mga kautusan at sa batas at panuntunan ng maayos na pagmimina.

Dahil po kasalanan ng mga miniro ang pagkawala ng kita ng mga empleyado at mga manggagawa sa pagmimina, dapat po silang managot. Karapatan po ng mga manggagawa at mga empleyado na panagutin ang Eramen at Benguet sa pagakwala ng kanilang mga sahod o kita.

Ang CCOS po ay patuloy na kikilos para sa kagalingan at karapatan ng mamamayan. Ipagtatanggol po namin ang karapatan ng lahat sa maayos at ligtas na kapaligiran. Ipagtatanggol din po namin ang karapatan ng mga manggagawa at mga empleyado ng mga miniro o mining companies. Kami po ay inyong kakampi, sana po ay magkakampi din tayo sa pangangalaga ng ating kapaligiran. Maraming salamat po.

Share

Copyright © 2017 · Preda Foundation, Inc. All Rights Reserved