Preda Deutsch Website

Bata, Kaya mo Yan! (Child, You can doit!)

May 11, 2011 ·  By Den

Share

By: Den

I
Bata may kakayahan ka!
Palaguin ito at paunlarin,
makilahok, makibahagi at makisalamuha
at ito ay iyong panatilihin.

Child you have gifts
Develop and utilize it
Be involved, share and socialize
And let it remain in you.

II
Karapatan mo ay isulong at gamitin,
karapatang umunlad ang kakayahan.
Karapatang magbibigay sa iyo ng kalayaan,
kalayaan gagamitin sa pag-unlad.

Pursue and exercise your rights
Right to hone your potentials
Right that will give you freedom
Freedom to uplift you to development.

III
Kaya bata ika’y magsikap,
upang maabot ang iyong pangarap
naabot dahil sa iyong kakayahan,
kakayahan dahil sa karapatan mong
makibahagi sa lipunan.

Child, keep on to reach your dreams
Realize it with your own capacity.
Capacity to exercise your right to participate.

IV
Ngayon, bukas at kailanman,
ating isipin na ang bata ay
may halaga sa bayan.
Pinagsikapan niya at ito ay kanyang pinahalagahan,
dahil alam ko “Bata, Kaya mo Yan”!!!

Today, tomorrow, and forever
Bear in mind that children are valuable to our society.
Children strive for it
For I know, Child You can do it!

Share

Copyright © 2018 · Preda Foundation, Inc. All Rights Reserved