Preda Deutsch Website

Pangarap (Dreams)

May 11, 2011 ·  By Aira Grace

Share

By: Aira Grace

I
Pasan ko ang mundo na aking tahanan
hapdi at sakit ang laging damdam
bigat at baho ang aking yakap
ayaw umalis ayaw akong lubayan.

My yoke is the world where I live
Pain and ache is what I always feel
Burden and foul odor I embrace
Keep on clinging to me.

II
Init ng araw humihiwa ng walang humpay
tumutulo ang pawis ng kahirapan
gutom at uhaw ang aking balabal
kailangan matupad pangarap na aking mahal

The heat of the sun strikes endlessly
The sweat of poverty drops
Pangs of hunger and thirst is my shawl
Persevere to realize my dear dream

III
Pangarap na aking tatanawin
mabigo man akoy handa kong tanggapin
itataguyod ko kinabukasang gigiliw,
sa tulong mo at sa tulong nya.

Dream that I am looking forward to
Be it a failure I will accept
But will keep on pursuing it for my future
With God’s help and your help.

IV
At sa abot ng aking makakaya lubusang pakikilahok
ang aking sandata.

With all my best I will keep on
Through participation, my only shield

Share

Copyright © 2018 · Preda Foundation, Inc. All Rights Reserved