Preda Deutsch Website

Kahirapan Lumayo Ka! (Poverty Keep Away!)

May 11, 2011 ·  By Joan

Share

By: Joan

I

Bata pa lamang marami ng karanasan,
sa murang edad natutong palaboy laboy,
walang magulang na nag-aaruga,
humahanap ng karamay na tunay
na makauunawa sa aming problema.
Hanggang sa walang matirahan at
nakuha pa ang aming pinaka- iingatang dangal,
sino bang tutulong sa amin,
karanasan, kahirapan, bakit laging naririyan ka.

At a tender age experienced varied things,
stow away, no parents to look after,
seeking for a friend who truly understand
Till we wander and
the only precious treasure we have, robbed
Whom to we seek refuge from bad experiences,
poverty.
Why you are always there.

II

Nasan ang aming katarungan,
tuluyan ba kaming ganito,
pangarap naming kami’y matulungan
ngunit wala na ang aming magulang na nagmamahal sa amin, mayroon pa bang bukas na naghihintay sa amin,
huwag sana kaming mabigo,
ang buhay namin ay nasa gitna ng panganib,
nasaan ang aming tagumpay, nasaan?
Sana aming matagpuan upang kami’y iligtas.

Where is justice for us,
are we to be like this,
Our only dream to be helped suddenly vanished
No parent to care,
Do we still have to hope for the dawn to break
We hope not to be frustrated
Our fragile life is in peril
Where is victory, where?
Hoping to find a haven.

III

Sa kahirapan, at nakita ang tunay na tagumpay
at pag-asa na ninanais ng isang batang katulad ko.
At bawat kometa ng liwanag sa silong ng daigdigan,
at bawat kurap ng mata ko’y nagsisilbing katarungan,
sa paaglipas ng sandali at sa pagtuloy ng bawat araw,
unti- unting nabubuo ang pangaraap ng ating buhay.
Magmula ng kamusmusan, hanggang ako’y magkaisip.

In poverty I see glimpse of hope and thriumps
that a little child like me desires.
In every comet of light in heavenly bodies
In every blink of my eyes symbolize justice
the passing of time and day,
Little by little,my hope is being molded
From my childhood till the time I make up my own mind.

IV

Pangarap ko sa isipan ay magsilbing tagahasik,
sa aking pagtulog, itoy aking panaginip,
pipilitin kong maatupad ito sa gitna ng pasakit.
Ngunit laging nariyan ang kahirapang di ko matakasan,
naway hangad ko sanang lumayo ang kahirapan………
kahirapan lumayo ka!

My dreams will serve as my shield,
in my slumber, even in my dream,
Keep on reaching my dreams amidst adversity.
Though poverty remains my dream will prevail
My only plea, poverty keep away…..
Poverty Keep away!

Share

Copyright © 2017 · Preda Foundation, Inc. All Rights Reserved